Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Informatiemagazine dat federale ambtenaren bij elkaar brengt
Lid van FED+?

Wat is fedra?

Fedra is het communicatiekanaal dat alle medewerkers van de federale overheid bindt. Het is een open platform dat de federale ambtenaar de kans geeft om zich te laten horen: via lezersbrieven, reacties onder artikels, discussies, boeiende artikels …

De fedra-website, www.fedra.belgium.be, bevat op elk ogenblik nieuwe en actuele informatie. Bovendien kan je je gratis abonneren op de tweewekelijkse e-letter.

Fedra heeft verschillende functies:

- Fedra vertelt
Fedra brengt het verhaal achter de regel, achter de medewerker, achter de overheidsdienst. In fedra is er plaats voor achtergrondinformatie, duiding en human interest.

- Fedra verbindt
Fedra is het enige communicatiekanaal dat alle federale medewerkers bindt. Fedra nodigt medewerkers uit elkaar beter te leren kennen.

- Fedra kleurt
Fedra is een forum voor verschillende meningen. Er is plaats voor conversatie, dialoog en een kritische noot.

- Fedra verrast
Fedra brengt belangrijke en onbelangrijke weetjes. Fedra verrast. Er is plaats voor een dikke knipoog naar de overheid.

Dit gratis informatiekanaal wordt gemaakt door een externe redactie die via een overheidsopdracht geselecteerd werd. De redactie van fedra is onafhankelijk maar werkt binnen de grenzen van de deontologie van de bedrijfsjournalistiek.

Een adviesgroep bij fedra inspireert en evalueert de externe redactie. Deze adviesgroep wordt samengesteld voor twee jaar. De leden zijn federale medewerkers (communicatiedeskundigen, voorzitters, lezers en afgevaardigden van de FOD P&O).

Laat van je horen

Ideeën, opmerkingen, commentaren en meningen zijn van harte welkom zodat dit platform ook echt jullie platform wordt. Werken bij de overheid is dag na dag ook werken aan een groter gemeenschappelijk verhaal, het verhaal van België. Daar mogen we af en toe best trots op zijn…

Wij willen fedra graag openstellen voor ieder van jullie, omdat we geloven in wat ons bindt. Bij elk verhaal, artikel of beeld op de website kan je commentaren toevoegen. Je kan het ook tweeten, beoordelen, doorsturen, printen …

Even aanmelden

Om deel te nemen aan wedstrijden of om je abonnement te beheren, dien je je aan te melden met je FED+ nummer. Dit nummer staat op je FED+ voordelenkaart. Fedra koos voor dit nummer als login omdat dit uniek is en aangeeft dat je een federale ambtenaar bent.

Yes/No dialog

Ja Nee Sluiten x

Stuur naar een collega

Sluiten x

Login

Sluiten x
Sluiten Sluiten x

Klik op de afbeelding om te vergroten

Sluiten Sluiten x

Content dialog

Sluiten Sluiten x