Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Informatiemagazine dat federale ambtenaren bij elkaar brengt
Lid van FED+?

Frauderen een kwalijke, moeilijk uit te bannen gewoonte.

Toon grote weergave

De Belg fraudeert, koopt en werkt in het zwart. Wij toetsen bij Didier Verbeke, FOD sociale zekerheid, hoe crisisgevoelig zwartwerk en fraude zijn, wat de verrassingsfactor is van de resultaten en vooral hoe het nu verder moet.

Eén Belg op vier kocht het laatste jaar een dienst of product in het zwart. Eén op zeven geeft toe in het voorbije jaar wel eens in het zwart te hebben gewerkt. En bijna een kwart van de bevolking vult z’n belastingaangifte niet correct in. Aldus de cijfers van de SUBLEC-enquête (Survey on the Black Economy). Hoe zwart ziet de overheid het in? Voor Didier Verbeke kon het erger. “Dit is slechts het topje van de ijsberg. Er zijn nog zoveel elementen die we niet geanalyseerd hebben. Ik denk o.a. aan illegale economie en informele economie.”

Dit onderzoek naar onze zwarte economie is slechts een aanzet. Hoe het bijvoorbeeld gesteld is met de verschillende bevolkingsgroepen vertaalt zich in basisresultaten, die later verder onder loep kunnen genomen worden. Didier Verbeke: “Interpretatie van de huidige cijfers blijft tentatief. Zo blijkt dat mannen meer aanbieder zijn van zwartwerk dan vrouwen. Maar misschien zitten mannen meer op de arbeidsmarkt en meer daar waar zwartwerk mogelijk is. En er is de mythe van de uitkeringstrekker-fraudeur. Die wordt ontkracht. Iemand die uitkeringstrekker is, is nauwelijs vrager, zelfs geen koper van zwarte goederen en diensten. Waarom? Omdat hij de middelen die hij heeft goed probeert te besteden en zich dus conformeert. Dat moet allemaal verder onderzocht.”

Zwartwerk als crisismanagement?

België in crisis. Logisch toch dat mensen de zwarte economie opzoeken. Of niet? Didier Verbeke: “Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet niet of in België de economische crisis dermate sterk is geweest dat die een invloed zou kunnen hebben. Kijk naar Spanje. Daar slaat de economische crisis wel sterk toe. De hele bouwmarkt is ineengestort. Dus vergeet de opportuniteiten om te gaan zwartwerken in de bouwsector. Met mijn ervaring en met wat ik uit de literatuur haal, heb ik de indruk dat zwartwerk het best floreert in een boomende economie.”

Perceptie en vertrouwen

Zwarte economie terugdringen. Een kwestie van sanctioneren of attitude en plichtsbesef? Didier Verbeke: “De meeste studies hebben het over het vertrouwen van mensen in overheidsinstanties. De zichtbaarheid waarmee die instanties gelden besteden. Waarom heeft Noorwegen minder af te rekenen met dat fenomeen? Omdat de sociale voorzieningen er veel zichtbaarder zijn en dichter bij de mensen staan. Bv., je krijgt er een jaar betaald verlof, ook voor vaders, om je kind op te voeden. Hier zie je dat onze autostrades er niet goed bij liggen, wat je doet vermoeden dat het geld niet goed besteed is. Perceptie speelt een grote rol. Onderzoek laat uitschijnen dat een taxatiegraad van 30% aanvaardbaar wordt geacht. Daar mort niemand over. Wat daar boven zit, moet perfect gejustifieerd. En ja, de overheid zelf heeft een voorbeeldfunctie. Het is noodzaak om het vertrouwen terug te winnen.”

Reacties

Archief: Mijn wereld & ik

Yes/No dialog

Ja Nee Sluiten x

Stuur naar een collega

Sluiten x

Login

Sluiten x
Sluiten Sluiten x

Klik op de afbeelding om te vergroten

Sluiten Sluiten x

Content dialog

Sluiten Sluiten x