Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Informatiemagazine dat federale ambtenaren bij elkaar brengt
Lid van FED+?

Filip, Julie en Pierre over hun duurzame samenwerking

Samenwerking tussen diensten en afdelingen zorgt voor een efficiëntere, betere overheid. Zo leiden de energiebesparende projecten van Fedesco tot de opwaardering van het portfolio van de Regie der Gebouwen én voor een verlaging van de energiefactuur van de overheidsdiensten.

Op vraag van de FOD Justitie liet de Regie der Gebouwen in Antwerpen een gloednieuw gerechtsgebouw oprichten. Het inmiddels beroemde gebouw aan de Bolivarplaats is van de hand van Richard Rogers, de man die onder meer het Centre Pompidou in Parijs en de Millennium Dome in Londen bedacht. Bij de bouw – van 2001 tot 2005 – was er veel aandacht voor energie-efficiëntie, met name op het vlak van koeling, verwarming en ventilatie. Uit analyse van het elektriciteitsverbruik bleek echter dat er anno 2011 alweer heel wat ruimte was ontstaan om besparingen te realiseren. Dat leidde tot een concrete samenwerking tussen de Regie der Gebouwen, de FOD Justitie en Fedesco, het energiedienstenbedrijf van de federale overheid.

“De voorbije jaren hebben we de energetische eigenschappen van de federale overheidsgebouwen nauwgezet in kaart gebracht”, zegt Julie Pianetti, Customer Project Manager bij Fedesco. “Op basis daarvan kunnen we inschatten welke gebouwen het meest dringend toe zijn aan energiebesparende maatregelen.” Dat Fedesco ook aan de slag ging in het nieuwe gerechtsgebouw van Antwerpen, lijkt op het eerste gezicht misschien wat vreemd. “Het is een logische reflex om de projecten van Fedesco te associëren met oude, onaangepaste gebouwen”, zegt Filip Heyndrickx, diensthoofd Infrastructuur bij het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie van de FOD Justitie. “Maar in een nieuwe constructie kun je even goed snel mooie resultaten behalen.”

Directe besparing

In het Antwerpse gerechtsgebouw realiseerde Fedesco een eerste klein project rond de automatisering van de verlichting van een archiefruimte. Wanneer er zich niemand in het archief bevindt, doven de lichten automatisch. Bewegingssensoren schakelen de lichten weer aan zodra iemand in het archief binnenkomt. Het is een eenvoudige ingreep die het elektriciteitsverbruik voor de verlichting in het archief met een derde liet zakken. Dankzij de verdere grotere herinrichting van de verlichting – onder meer ook in de gangen en de vergaderzalen – zal de elektriciteitsfactuur van het gerechtsgebouw in Antwerpen met liefst 36.000 euro per jaar dalen. Op minder dan zeven jaar tijd is het project daarmee terugverdiend. “Maar ook na die zeven jaar blijft het effect doorwerken”, zegt Pierre Beniers, attaché-ingenieur bij de Regie der Gebouwen. “Zo komt er via de gerealiseerde projecten budget vrij die de overheidsdiensten elders kunnen inzetten.”

De projecten van Fedesco hebben telkens te maken met energiezuinigheid. Projecten gaan van de isolatie van verwarmingsbuizen tot de installatie van zonnepanelen. De activiteiten van Fedesco passen in het kader van het Nationaal Klimaatplan van België, waarbij de federale overheid zich heeft geëngageerd om maatregelen te nemen in het kader van het Klimaatplan van de VN en het Kyotoverdrag. Om gepast actie te kunnen ondernemen, werkt Fedesco verder aan de installatie van een monitoringsysteem in de overheidsgebouwen. “We meten het verbruik van elektriciteit en gas, soms ook van water”, zegt Julie Pianetti. “Dat stelt ons in staat om de reeds gerealiseerde investeringen te evalueren en verbruiksschommelingen te detecteren dewelke op hun beurt vaak leiden tot nieuwe projecten.” Intussen zijn er al ruim zeshonderd monitors operationeel.

Driehoeksrelatie

Met zijn projecten brengt Fedesco de beheerder en de gebruikers van de overheidsdiensten dichter bij elkaar. “Een FOD is enkel de gebruiker van een gebouw”, zegt Pierre Beniers. “Het is aan de Regie der Gebouwen om de ambtenaren een comfortabele werkomgeving aan te bieden. Maar het zijn de maatregelen van Fedesco – soms via een model van cofinanciering met de Regie der Gebouwen – die ervoor zorgen dat de FOD zijn energiefactuur ziet dalen.” Net daarom organiseert Fedesco de projecten altijd in nauwe samenwerking met de eigenaar en de gebruiker van het gebouw in kwestie. Ook de eigenaar en de gebruiker van het gebouw zetten mee hun handtekening.

De som der delen

Fedesco

  • het energiedienstenbedrijf van de overheid
  • faciliteert en financiert energie-efficiëntieprojecten in federale overheidsgebouwen
  • opgericht in 2005

FOD Justitie

  • 25.000 medewerkers
  • 400 gebouwen
  • budget: 1,8 miljard euro

De Regie der Gebouwen

  • de vastgoedspecialist van de federale overheid
  • beheert acht miljoen vierkante meter in 1.800 gebouwen

Reacties

Hilde zei op

energiebesparende maatregelen betaald met belastinggeld, minder uitgaven maar daarom niet minder belastingen te betalen door mensen die zich geen energiebesparende uitgaven kunnen veroorloven. Zelfde als al die bedrijven die uitpakken met hun zonnepanelen en dergelijke. Minder belastingen, subsidies krijgen en een lagere energiefactuur. En altijd dezelfde mensen die het gelag betalen...

Wim De Saeger zei op

Filip, Julie en Pierre, U heeft een fantastisch werk geleverd, hartelijk dank voor uw inzet. Via deze methodologie kunnen we een structurele besparing op de lopende uitgaven organiseren. Wim De Saeger Technisch Directeur Fedesco

Archief: Mijn overheid & ik

Yes/No dialog

Ja Nee Sluiten x

Stuur naar een collega

Sluiten x

Login

Sluiten x
Sluiten Sluiten x

Klik op de afbeelding om te vergroten

Sluiten Sluiten x

Content dialog

Sluiten Sluiten x

Ontvang jij onze tweewekelijkse nieuwsbrief al?

Schrijf je in en blijf op de hoogte over wat leeft binnen de federale overheid!

Schrijf je nu in