Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Informatiemagazine dat federale ambtenaren bij elkaar brengt
Lid van FED+?

Job crafting, boetseer je eigen job

Toon grote weergave

We mogen/moeten met z’n allen langer aan het werk. Er worden dan ook heel wat initiatieven ontwikkeld om ons het arbeidsleven aangenaam te maken. Job crafting is er een van. Je eigen baan boetseren, haalbaar of een utopie?

3D leiderschap, appreciative inquiry, talentmanagement, competentiemanagement... Human Resources afdelingen stellen de werknemer centraal en zoeken naar manieren en oplossingen om effciciëntie en productiviteit van werknemers te stimuleren. Maar vooral om hen gemotiveerd en gewaardeerd te houden. Wij nemen de nieuwste trend van job crafting onder de loep. Met veel engagement en creativiteit van de werknemer voorop.

Shoud I stay or should I go

Afwachten tot je chef of jijzelf vaststelt dat je uitgeblust bent, hoeft niet, aldus de aanhangers van job crafting. Je kunt je taakinvulling opleuken door ze zelf te boetseren en te herkneden. Dé manier om je beter te identificeren met je werk en een garantie op meer jobsatisfactie. Je neemt zelf het initiatief, geeft een eigen interpretatie aan je takenpakket en/of werkomgeving. En wat meer is, je doet het proactief. De grondleggers van job crafting, Amy Wrzesniewski en Jane Dutton, zien drie persoonlijke behoeften als motivatie voor job crafting: controle kunnen uitoefenen op je baan, een positief zelfbeeld creëren in je werk en je basisbehoefte aan sociaal contact bevredigen.

Jobdesign

Auteurs Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch hebben het in hun boek ‘Mooi Werk’ over ‘sleutelen’ aan je werk. Ofte job crafting als een continu proces. Hoe je job boetseren? 

Via task crafting pas je je takenpakket naar eigen inzicht aan. Bijvoorbeeld een nieuwkomer verwelkomen en inwerken, ook al wordt dit niet van je verwacht. Een taak waar jij een meerwaarde in vindt, waarbij je expertise vereist is en waarvoor je gewaardeerd wordt.

Via relational crafting krik je samenwerking met anderen op of geeft ze een andere dimensie. Bijvoorbeeld je functie binnen de groendienst een meer empathische invulling geven door je plantenkennis te delen met de medewerkers in de kantoren waar je de groenvoorziening verzorgt.
Via cognitive crafting geef je je werk een bepaalde waarde en betekenis. Naast kunde en kennis van een taak geef je er ook een extra maatschappelijke dimensie en – relevantie aan.

De Ontwikkelcirkels: job crafting à la federale overheid?

Laurence Mortier, FOD/P&O en begeleider bij de Ontwikkelcirkels ziet het genuanceerd. “Job crafting is een antwoord op het top down verhaal dat vandaag overal opduikt. Organisaties bepalen doelstellingen die ze top down communiceren. Voor elke functie wordt een functiebeschrijving gemaakt met bijbehorend competentieprofiel. Job crafting is een tegenbeweging en zoekt vrijheid binnen de functie. ‘Ik bekijk wat ik als individu kan doen in mijn job, leg er eigen accenten in en ik doe wat ik denk dat het beste is voor mezelf’. De organisatie komt op de tweede plaats. Zover gaan we met de Ontwikkelcirkels niet. Er is een focus op de medewerker (vandaar de naam Ontwikkelcirkels) en op de organisatie en het team.

Job crafting een rondedansje met jezelf? Niet volgens Mark Van Vuuren en Luc Dorenbosch in hun boek ‘Mooi Werk’. “Je proactieve houding, je inzet om procedures tailor made te maken, je innovatieve kijk op dingen die kunnen leiden tot verandering… iedereen vaart er wel bij. Ook de organisatie die je loonbriefje betaalt.” Je investeert immers in aanpassingen die van je organisatie een flexibele en toekomstgerichte organisatie maken. En natuurlijk spelen je individuele belangen. Toch een valkuil voor Laurence Mortier. “Vanuit de pure filosofie van job crafting is een medewerker vooral bezig met het ‘mogen’. Zonder overleg met collega’s of leidinggevenden. Op lange termijn riskeer je dat je het doel van de organisatie uit het oog verliest. De Ontwikkelcirkels zijn een procedure met een aantal ijkpunten. Overlegmomenten tussen chefs en medewerkers. Het is een manier om de doelstellingen van de organisaties te hertalen naar de concrete jobinvulling van medewerkers. Hun ontwikkeling staat voorop, zij kunnen zelf input geven. Niks weerhoudt hen er bovendien van om buiten de officiële gespreksmomenten initiatieven te nemen. Met het pure verhaal van ‘ik doe het’ en ik doe het op mijn manier, heb ik het een beetje moeilijk. Ik denk dat je een stroomlijn nodig hebt, krijtlijnen vanuit een organisatie.”

Motivatie

Job crafting is toekomstdenken. Duurzaam werkgeverschap en duurzaam werknemerschap. Want een tailor made baan houdt je langer aan het werk. Let wel: job crafting draait om realistische aanpassingen. Je werk wordt niet mooier van luchtkastelen. Ga niet je baan strippen en herbouwen. Begin met kleine aanpassingen om ze beter te laten aansluiten bij wie je bent, wat je kunt, aldus Van Vuuren en Dorenbosch. Studie wijst bovendien uit dat collectief craften nog betere resultaten geeft en ook door de organisatie positiever beoordeeld wordt. Ga je dus aan het knutselen, doe het dan met je collega’s. En weet dat het boetseren van je baan altijd een evenwichtsoefening blijft tussen mogen en moeten, tussen willen en kunnen.

Jouw mening interesseert ons

De rubriek Loopbaan is een forum voor reflecties en debat. Arbeidsnormen, professionele en persoonlijke ambities evolueren snel. Samen met jullie buigen we ons over die evoluties, trends en tendensen. Deel je mening met ons!

  • Wat vind je van job crafting?
  • Wil jij zelf de inhoud en aanpak van je takenpakket hertekenen?
  • Wat is jouw input binnen de Ontwikkelcirkels?

In crescendo naar je droomjob

FOD P&O werkte zopas de nieuwe applicatie ‘Crescendo’ uit. Via die app kan je je voorbereiden op een gesprek in je ontwikkelcirkel. En je krijgt meteen een overzicht van wat eraan voorafgegaan is. M.a.w. je volgt je ijkmomenten op de voet en bent nog beter gewapend om je loopbaan stap voor stap vorm te geven. Zo vergroot je betrokkenheid bij je ontwikkeltraject.

Meer lezen?

  • Mooi werk, naar een betere baan zonder weg te gaan – Handboek job crafting - Mark Van Vuuren en Luc Dorenbosch, uitgeverij Bloom (2011)
  • Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work – Academy of Management review, 26, 179-201 – Amy Wrzesniewski & Jane Dutton (2001)

Reacties

BRASSEUR PHILIPPE zei op

Le problème est que la mise en application de toutes ces théories n'est pas évidente. . Je pense aussi que les différents SPF ne sont pas sur le même pied d'égalité et c'est bien dommage. Mais restons positif!!!!!!!

BRASSEUR PHILIPPE zei op

Le problème est que la mise en application de toutes ces théories n'est pas évidente. Il y a beaucoup de personnes motivées qui sont prêtes à se remettre en question et faire en sorte que tout aille bien pour tout le monde; la bonne personne à la bonne place.... Je pense aussi que les différents SPF ne sont pas sur le même pied d'égalité et c'est bien dommage. Mais restons positif!!!!!!!

jocelyne guyaux zei op

Je pense que c'est une excellente idée qui ne peut que motiver les agents à aimer travailler mais elle n'est pas suffisante ! Actuellement, l'expertise se perd et certains jobs ne sont pas assez (re)connus ou mal interprétés. Les Cercles de développement oui, mais de véritables cercles de développement avec une "récompense" à l'appui quand il y a un très bon travail accompli (comme dans le privé) : cela motiverait l'agent aussi (ce qui n'est pas le cas pour le moment). A force de rassembler les bonnes idées, les agents seront motivés et viendront travailler avec plaisir. L'évolution de la carrière serait plus juste pour tout le monde aussi.

jocelyne guyaux zei op

Je pense que c'est une excellente idée qui ne peut que motiver les agents à aimer travailler mais elle n'est pas suffisante ! Actuellement, l'expertise se perd et certains jobs ne sont pas assez (re)connus ou mal interprétés. Les Cercles de développement oui, mais de véritables cercles de développement avec une "récompense" à l'appui quand il y a un très bon travail accompli (comme dans le privé) : cela motiverait l'agent aussi (ce qui n'est pas le cas pour le moment). A force de rassembler les bonnes idées, les agents seront motiver et viendront travailler avec plaisir. L'évolution de la carrière serait plus juste pour tout le monde aussi.

Manuela Wintermans zei op

Het idee is goed, maar niet toepasbaar voor iedereen. Je moet al een dienstchef hebben die soepel is en zijn/haar medewerkers niet gebruikt als pionnen die zelf niet kunnen denken en vooral geen mening mogen hebben. Je jobinhoud moet 'job crafting' ook mogelijk maken. Iemand die op een helpdesk de hele dag telefoons beantwoord, heeft weinig mogelijkheid voor een andere invulling van de taken. De overheid boort hoe langer hoe meer ieder initiatief van haar personeel in de grond. De computer beslist wie wat doet (datamining, risico-analyse,...) eigen initiatief wordt bij onze FOD niet beloond, integendeel.

EV zei op

@Manuela Wintermans : Ik kan mij wel vinden met deze mening. Ook al zit de overheid nog steeds in een conservatief keurslijfje, veel ligt uiteraard in de schoot van uw (directe) meerdere(n). Spijtig dat wie jàrenlang zwijgzaam zit te parasiteren in een cocon toch even goed betaald is. Terwijl diegene die initiatief neemt, vaak ver-oordeeld wordt. Geef toch gedreven en creatieve mensen s af en toe een pluim, en ze krijgen vleugels !

Archief: Mijn job & ik

Yes/No dialog

Ja Nee Sluiten x

Stuur naar een collega

Sluiten x

Login

Sluiten x
Sluiten Sluiten x

Klik op de afbeelding om te vergroten

Sluiten Sluiten x

Content dialog

Sluiten Sluiten x