Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Informatiemagazine dat federale ambtenaren bij elkaar brengt
Lid van FED+?

Het DNA van een forensisch adviseur

Toon grote weergave

Op 1 april werd ze benoemd tot Forensisch adviseur bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. De instelling binnen de FOD Justitie die wetenschappelijk onderzoek verricht op verzoek van de gerechtelijke overheden.

Speelt Karolien Van Dijck de hoofdrol in een Zweedse crimi? De spanning is er, maar het is meer dan in een wit pak hoppen van de ene plaats delict naar de andere. De praktijk? een hoop studiewerk en veel analyse. Karolien: “Mijn job is uiteraard gestoeld op technische know how. Maar het is belangrijk dat je als forensisch adviseur een brede kennis hebt van verschillende vakgebieden. Niet enkel een specialisatie zoals toxicologie of DNA. Je moet een overzicht hebben van wat gebeurt vanaf het moment dat een misdrijf gepleegd is tot wat er aan mogelijkheden bestaat op forensisch technisch sporengebied. En dat zowel op een plaats delict als binnen de laboratoriumcontext. Bovendien moet je het op een correcte en verstaanbare manier kunnen overmaken aan bijvoorbeeld de magistratuur. Met mijn informatie help ik een magistraat om de waarde van onderzoeksresultaten correct in te schatten. Dat betekent ook dat ik op de hoogte moet zijn van het volledige dossier. Zowel tactisch als technisch.”

Genetisch gemanipuleerd

Karolien kreeg de spoorneus mee van haar vader, die zijn hele carrière actief was in het technisch en wetenschappelijk labo van de federale politie. Haar studiemedaille forensisch onderzoek behaalde ze aan de University of Strathclyde in Glasgow. Naast technisch wetenschappelijke kennis, een job die vraagt om stressbestendigheid, geduld, een kritische kijk en een sterk analytisch vermogen. Karolien: “Je komt met erge dingen in aanraking. Het is kunst je daar voldoende te kunnen van distanciëren. Ik probeer me te concentreren op wat sporen mij vertellen en wat er mogelijk is om in die forensische keten te kunnen bijdragen tot de waarheidsvinding. Ga je je identificeren met de levens van slachtoffers, dan kun je deze job niet doen. Geduld is een deugd in mijn vak. Er komt gigantisch veel leeswerk bij kijken. Ik verdiep me momenteel in een dossier dat al ettelijke jaren oud is. Het eerste wat ik doe, is alles doorlezen en kritisch kijken naar wat er staat. Kritisch met het oog op wat bepaalde mensen verklaren. ‘Kan dat wel sporentechnisch gezien?’. Vervolgens moet je de analytische geest hebben om de boel aan elkaar te knopen. Ter illustratie: een aantal jaren geleden heb ik gewerkt op een gelijksoortige zaak. Een dossier van maar liefst 40.000 pagina’s. Daar ben je wel even zoet mee.”

En Karolien’s droomcase? Karolien: “Ik denk dat ik ze zojuist in handen heb.”

Reacties

Archief: Mijn job & ik

Yes/No dialog

Ja Nee Sluiten x

Stuur naar een collega

Sluiten x

Login

Sluiten x
Sluiten Sluiten x

Klik op de afbeelding om te vergroten

Sluiten Sluiten x

Content dialog

Sluiten Sluiten x